KURULLAR

Onursal Başkan
Prof. Dr. Cevdet Erdöl
______________________

Sempozyum Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı
_________________________

Sempozyum Genel Sekreteri
Doç. Dr. Ayşin Karasoy Yeşilada
____________________________

Bilimsel Kurul

Prof. Dr. Sadrettin Pençe
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Yard. Doç. Dr. Güven Bektemür
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Yüksel Altuntaş
SBU Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM)
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu


Prof. Dr. Mustafa Taşkın
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Fikret Ezberci
SBU Ümraniye SUAM Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu

Prof. Dr. İlyas Dökmetaş
SBU Şişli Hamidiye Etfal SUAM, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu

Prof. Dr. Mehmet Bozkurt
SBU Bağcılar SUAM Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu

Prof. Dr. Semra Karşıdağ
SBU Şişli Hamidiye Etfal SUAM Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu

Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı
SBU Şişli Hamidiye Etfal SUAM Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu

Doç. Dr. Ayşin Karasoy Yeşilada

SBU Şişli Hamidiye Etfal SUAM Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği İdari Sorumlusu

Doç. Dr. Tolga Müftüoğlu
SBU Haydarpaşa Numune SUAM Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu

Doç. Dr. Feyza Yener Öztürk
SBU Şişli Hamidiye Etfal SUAM Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği İdari Sorumlusu

Doç. Dr. Özay Özkaya
SBU Okmeydanı SUAM Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Nihal Zekiye Erdem
Medipol üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Uz. Dr. Selime Çelik Erden
SBU Şişli Hamidiye Etfal SUAM Erişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Başasistanı

Doç. Dr. Aziz Bora Karip
SBU Fatih Sultan Mehmet SUAM Cenel cerrahi Kliniği İdari Sorumlusu